סרגל עליון

seven-species-and-menorah

מנורה ושבעת המינים

תיאור הפסיפס

שני הסמלים הייחודיים של העם היהודי – מנורת בית המקדש, ושבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל – מופיעים יחד כאן, בפסיפס ייחודי ומרהיב.

"ראשית בכורי אדמתך תביא" (שמות כג', יט')